Εμείς από την SYR

Νερό και θερμότητα είναι για τους περισσότερους ανθρώπους δύο αυτονόητες αξίες. Για εμάς, ως κατασκευαστές υδραυλικών εξαρτημάτων, η ενασχόληση με αυτά τα στοιχεία, σημαίνει κάθε μέρα μια νέα πρόκληση, καθώς τα συνεχώς βελτιούμενα προϊόντα μας, συνεισφέρουν στη υγιεινή και οικονομική διαχείριση του πόσιμου νερού, καθώς και στην ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης.
Η ανταγωνιστικότητά μας στηρίζεται πάνω στις γνώσεις 60ετούς εμπειρίας, τον συνεπή προσανατολισμό στον πελάτη και την συμπόρευση με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των διεθνών αγορών.
Εμείς από την SYR, περίπου 200 αφοσιωμένοι συνεργάτες, κατασκευάζουμε Όργανα Ασφαλείας και Ρύθμισης για συστήματα θέρμανσης και ύδρευσης καθώς και για βιομηχανικές εγκαταστάσεις.